STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
471 000.00.19.H26-221208-0015 230000031/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 31 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

472 000.00.19.H26-230104-0019 230000053/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA VIỆT PHÁP NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

473 000.00.19.H26-230104-0011 230000052/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ cố định đầu

Còn hiệu lực

474 000.00.19.H26-221124-0028 230000051/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Dung dịch rửa cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

475 000.00.19.H26-221124-0027 230000050/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Chất hiệu chuẩn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

476 000.00.19.H26-221116-0018 230000049/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

477 000.00.19.H26-230104-0004 230000048/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

478 000.00.19.H26-221230-0002 230000047/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy đúc mô bệnh phẩm

Còn hiệu lực

479 000.00.19.H26-221230-0001 230000046/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy xử lý mô

Còn hiệu lực

480 000.00.19.H26-221230-0003 230000045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy cắt tiêu bản bệnh phẩm

Còn hiệu lực