STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
471 000.00.04.G18-220623-0002 220002552/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Cụm IVD Enzymes: Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase, Gamma-Glutamyl Transferase

Còn hiệu lực

472 000.00.19.H26-220622-0035 220001887/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM Nạng và gậy bốn chân

Còn hiệu lực

473 000.00.19.H26-220622-0032 220001886/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM Khung tập đi

Còn hiệu lực

474 000.00.17.H09-220617-0005 220000045/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG OP. ANTI - BAC

Còn hiệu lực

475 000.00.17.H09-220617-0004 220000044/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL70 OPC

Còn hiệu lực

476 000.00.17.H09-220617-0003 220000043/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL 99,5 % (v/v)

Còn hiệu lực

477 000.00.17.H09-220617-0002 220000042/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL 96% (v/v)

Còn hiệu lực

478 000.00.17.H09-220617-0001 220000041/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL TINH LUYỆN 90% (v/v)

Còn hiệu lực

479 000.00.17.H09-220615-0002 220000040/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Nhiệt kế kỹ thuật số

Còn hiệu lực

480 000.00.17.H09-220615-0001 220000039/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG ETHANOL TINH LUYỆN 70% (v/v)

Còn hiệu lực