STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
471 000.00.16.H25-230506-0001 230000019/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Máy sắc thuốc đông y

Còn hiệu lực

472 000.00.16.H25-230510-0002 230000018/PCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM Xịt mũi họng Thái Dương

Còn hiệu lực

473 000.00.16.H25-230510-0001 230000017/PCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM Vệ sinh họng Vinaho

Còn hiệu lực

474 000.00.19.H29-230428-0001 230000979/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC Chất thử miễn dịch dùng cho máy phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

475 000.00.03.H42-230515-0001 230000005/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ GIÁO DỤC HOA CÚC

Còn hiệu lực

476 000.00.19.H29-230406-0012 230000978/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Bộ kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu

Còn hiệu lực

477 000.00.19.H29-230405-0007 230000977/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Bộ kit tách chiết tủy xương

Còn hiệu lực

478 000.00.19.H29-230406-0015 230000976/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Bộ kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu

Còn hiệu lực

479 000.00.19.H29-230406-0014 230000975/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Bộ kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu

Còn hiệu lực

480 000.00.19.H29-230406-0013 230000974/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Bộ kit tách chiết huyết thanh thrombin

Còn hiệu lực