STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48681 000.00.18.H57-220106-0005 220000047/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

Còn hiệu lực

48682 000.00.16.H34-220107-0001 220000002/PCBMB-KY

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM

Còn hiệu lực

48683 000.00.16.H34-220106-0001 220000001/PCBMB-KY

HỘ KINH DOAN NHÀ THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

48684 000.00.19.H29-211227-0008 220000063/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM SẢN PHẨM Y TẾ QUỐC KHOA Máy xông khí dung và phụ kiện

Còn hiệu lực

48685 000.00.19.H29-220101-0026 220000062/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường trữ lạnh tinh trùng

Còn hiệu lực

48686 000.00.19.H29-220101-0025 220000061/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ

Còn hiệu lực

48687 000.00.19.H29-220101-0024 220000060/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường rửa tinh trùng

Còn hiệu lực

48688 000.00.19.H29-220101-0014 220000059/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường chọc hút và rửa noãn

Còn hiệu lực

48689 000.00.19.H29-220104-0014 220000001/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48690 000.00.19.H29-220101-0001 220000058/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐỨC TUẤN Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo

Còn hiệu lực