STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48701 18007736/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100549ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đầu kim cho bút tiêm

Còn hiệu lực

48702 17000319/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100547ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bộ dây truyền dung dịch liệt tim

Còn hiệu lực

48703 17004725/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100550ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Bộ chuyển đổi số hóa X-quang

Còn hiệu lực

48704 000.00.04.G18-210413-0010 2100545ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

48705 000.00.04.G18-201125-0017 2100544ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch có màng lọc protein

Còn hiệu lực

48706 000.00.04.G18-210607-0003 2100553ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Bơm tiêm thuốc cản quang

Còn hiệu lực

48707 17003847/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100543ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Nút chặn kim luồn và xy lanh

Còn hiệu lực

48708 000.00.04.G18-210524-0017 2100541ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim chọc hút mô mềm

Còn hiệu lực

48709 17002257/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100540ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ bảo vệ thành vết mổ

Còn hiệu lực

48710 17003228/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100539ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm đầu xoắn

Còn hiệu lực