STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48751 000.00.04.G18-211111-0011 210257GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔ THỊ XANH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

48752 000.00.04.G18-211117-0024 210256GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

48753 000.00.04.G18-211115-0008 210255GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

48754 000.00.04.G18-211111-00002 21000277/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy chiết tách tế bào máu và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

48755 000.00.04.G18-211206-00007 21000276/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ mạch vành

Còn hiệu lực

48756 000.00.04.G18-211026-00006 21000275/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Alinity (Uric Acid2)

Còn hiệu lực

48757 000.00.04.G18-211018-0015 210254GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

48758 000.00.04.G18-210323-00001 21000274/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG Chỉ y tế

Còn hiệu lực

48759 170000301/HSTVKT-BYT 200000004/PTVKT-BYT

NGUYỄN MINH ANH

Còn hiệu lực

48760 000.00.04.G18-211026-00002 21000273/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Alinity (Albumin BCG2)

Còn hiệu lực