STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48801 000.00.19.H26-211104-0007 210000733/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀ

Còn hiệu lực

48802 000.00.19.H26-211110-0025 210000732/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ CAO LINH

Còn hiệu lực

48803 000.00.19.H26-211127-0001 210000734/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG CHÍNH

Còn hiệu lực

48804 000.00.12.H19-211206-0001 210000017/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH VIP MASK TÀI LỘC PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48805 000.00.12.H19-211203-0001 210000098/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC AN PHƯỚC

Còn hiệu lực

48806 000.00.17.H08-211201-0001 210000012/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANOMEDECINE CAO GIA Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực

48807 000.00.16.H23-211202-0001 210000115/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG THẢO MỘC XÔNG MELA

Còn hiệu lực

48808 000.00.19.H26-211108-0006 210002050/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y Tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

48809 000.00.19.H26-211115-0006 210000127/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VIHELM Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người

Còn hiệu lực

48810 000.00.19.H26-211111-0012 210000726/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GBIO VIỆT NAM

Còn hiệu lực