STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48841 000.00.48.H41-211203-0001 210000002/PCBSX-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ - DƯỢC TRƯỜNG THỊNH PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48842 000.00.18.H57-210915-0002 210000008/PCBA-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO DUNG DỊCH SÚC MIỆNG HỌNG MEGALEG-CHX 0,12%

Còn hiệu lực

48843 000.00.18.H57-210917-0004 210000009/PCBA-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO DUNG DỊCH SÚC MIỆNG HỌNG MEGALEG-CHX 0,2%

Còn hiệu lực

48844 000.00.18.H57-211125-0002 210000084/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC PHÚ HẢI

Còn hiệu lực

48845 000.00.18.H57-211129-0001 210000085/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HUEFARM

Còn hiệu lực

48846 000.00.18.H57-211130-0001 210000086/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 47 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

48847 000.00.19.H26-211123-0010 210002028/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & VẬT TƯ Y TẾ SAMITA Dung Dịch Xịt Mũi

Còn hiệu lực

48848 000.00.19.H26-211109-0006 210002029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường gấp

Còn hiệu lực

48849 000.00.19.H26-211112-0014 210002030/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

48850 000.00.19.H26-211109-0001 210000721/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH INSPIRA VIETNAM

Còn hiệu lực