STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48891 000.00.19.H29-211004-0005 210000985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3S Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48892 000.00.19.H29-211117-0007 210000986/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

48893 000.00.19.H29-211117-0008 210000987/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

48894 000.00.19.H29-211206-0007 210000390/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ONLPHARMA

Còn hiệu lực

48895 000.00.19.H29-211110-0022 210000988/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm

Còn hiệu lực

48896 000.00.19.H29-211110-0023 210000989/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống tích hợp các máy xét nghiệm tự động

Còn hiệu lực

48897 000.00.19.H29-211110-0024 210000990/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ nạp mẫu tự động

Còn hiệu lực

48898 000.00.19.H29-211110-0025 210000991/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ nạp mẫu tự động

Còn hiệu lực

48899 000.00.19.H29-211110-0026 210000992/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ nạp mẫu trực tiếp

Còn hiệu lực

48900 000.00.19.H29-210618-0001 210000391/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực