STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48921 000.00.19.H29-210915-0001 210000980/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Khẩu trang phẫu thuật Sentinex®

Còn hiệu lực

48922 000.00.19.H29-211001-0001 210000981/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

48923 000.00.16.H23-211208-0003 210000118/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Xịt họng

Còn hiệu lực

48924 000.00.16.H02-211207-0001 210000011/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG MẠNH

Còn hiệu lực

48925 000.00.43.H48-211208-0001 210000007/PCBMB-QNg

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DỊCH VỤ TẤN LỘC

Còn hiệu lực

48926 000.00.16.H05-211207-0001 210000038/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINA MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48927 000.00.17.H54-211126-0001 210000012/PCBMB-TB

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN ĐẠT

Còn hiệu lực

48928 000.00.09.H61-211204-0001 210000007/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 375

Còn hiệu lực

48929 000.00.09.H61-211204-0002 210000008/PCBMB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 392

Còn hiệu lực

48930 000.00.17.H54-201127-0001 210000025/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM BÀN SINH

Còn hiệu lực