STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48951 000.00.16.H23-211128-0001 210000022/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH INTAPHAR Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48952 000.00.19.H26-211125-0007 210000001/PCBMB-BV

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ C-STAR

Còn hiệu lực

48953 000.00.16.H05-211123-0001 210000035/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT Máy theo dõi sức khỏe

Còn hiệu lực

48954 000.00.10.H55-211118-0001 210000008/PCBMB-TNg

HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ QUỲNH HƯƠNG

Còn hiệu lực

48955 000.00.25.H47-211125-0001 210000003/PCBMB-QNa

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ VTYT VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

48956 000.00.25.H47-211128-0001 210000004/PCBMB-QNa

CTY CP DƯỢC-SINH PHẨM Y TẾ QUẢNG NAM

Còn hiệu lực

48957 000.00.18.H57-211123-0001 210000083/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC LINH NGUYỄN

Còn hiệu lực

48958 000.00.19.H29-210528-0002 210000339/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIÊN PHONG

Còn hiệu lực

48959 000.00.19.H29-210915-0007 210000948/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Ống nghiệm lấy máu chân không

Còn hiệu lực

48960 000.00.19.H29-211116-0009 210000340/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực