STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48961 19012120/HSCBA-HCM 190000456/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH giường y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

48962 19012162/HSCBA-HCM 190000457/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE Dung dịch vệ sinh khoang miệng OLBIA

Còn hiệu lực

48963 19012166/HSCBA-HCM 190000458/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Băng cuộn co giãn

Còn hiệu lực

48964 19012160/HSCBA-HCM 190000459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTPS V-FACE UP BELT

Còn hiệu lực

48965 19012159/HSCBA-HCM 190000460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTPS ComfoCare (Hydrocolloid spot Patch)

Còn hiệu lực

48966 19012167/HSCBA-HCM 190000461/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE Gel bôi trơn SAFEFIT

Còn hiệu lực

48967 19012169/HSCBA-HCM 190000462/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Băng cuộn co giãn

Còn hiệu lực

48968 19009189/HSCBMB-HCM 190000035/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Còn hiệu lực

48969 19012164/HSCBA-HCM 190000443/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANG Giường cấp cứu

Còn hiệu lực

48970 19001302/HSCBA-BD 190000012/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Rohto NoseWash dạng xịt (Rohto NoseWash spray)

Còn hiệu lực