STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48971 19012868/HSCBA-HN 190000374/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Dụng cụ nâng, vén, banh mở dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

48972 19012860/HSCBA-HN 190000375/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Hệ thống máy li tâm và phụ kiện

Còn hiệu lực

48973 19012871/HSCBA-HN 190000376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Dụng cụ dùng cho phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

48974 19012863/HSCBA-HN 190000377/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Dụng cụ cắt, dao và cán dao mổ phẫu thuật

Còn hiệu lực

48975 19011940/HSCBMB-HN 190000053/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUY TUẤN

Còn hiệu lực

48976 19012874/HSCBA-HN 190000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) Dụng cụ y tế dùng trong phẫu thuật răng hàm mặt

Còn hiệu lực

48977 19012870/HSCBA-HN 190000380/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Kìm kẹp kim, kim dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

48978 19012869/HSCBA-HN 190000381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Dụng cụ que nong, que dẫn đường, thăm dò, nạo vét (Director, Dilator, Probe, Scoop, Curette)

Còn hiệu lực

48979 19012862/HSCBA-HN 190000382/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI 1.Dụng cụ chứa đựng_Giá đẩy_Khay hộp hấp_bát đựng cồn_bô vệ sinh

Còn hiệu lực

48980 19012851/HSCBA-HN 190000383/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Hộp hấp và phụ kiện

Còn hiệu lực