STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48971 000.00.19.H26-211118-0005 210002070/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BANTRA Xịt Mũi Họng

Còn hiệu lực

48972 000.00.19.H26-211202-0011 210002067/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI XỊT MŨI BIỂN

Còn hiệu lực

48973 000.00.19.H26-211206-0006 210002071/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48974 000.00.19.H26-211102-0012 210002069/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

48975 000.00.19.H26-211104-0007 210000733/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀ

Còn hiệu lực

48976 000.00.19.H26-211110-0025 210000732/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ CAO LINH

Còn hiệu lực

48977 000.00.19.H26-211127-0001 210000734/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG CHÍNH

Còn hiệu lực

48978 000.00.12.H19-211206-0001 210000017/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH VIP MASK TÀI LỘC PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48979 000.00.12.H19-211203-0001 210000098/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC AN PHƯỚC

Còn hiệu lực

48980 000.00.17.H08-211201-0001 210000012/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANOMEDECINE CAO GIA Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực