STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48971 20013837/HSCBA-HCM 200000495/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang

Còn hiệu lực

48972 20013838/HSCBA-HCM 200000496/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

48973 20013839/HSCBA-HCM 200000497/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

48974 20013840/HSCBA-HCM 200000498/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cuvet

Còn hiệu lực

48975 20015084/HSCBA-HN 200000479/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản

Còn hiệu lực

48976 20015085/HSCBA-HN 200000480/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang

Còn hiệu lực

48977 20012415/HSCBMB-HN 200000081/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T

Còn hiệu lực

48978 20014975/HSCBA-HN 200000481/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Thước đo nha chu

Còn hiệu lực

48979 20014977/HSCBA-HN 200000482/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Mặt gương soi nha khoa

Còn hiệu lực

48980 20014978/HSCBA-HN 200000483/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cán gương soi nha khoa

Còn hiệu lực