STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48981 000.00.12.H19-211130-0001 210000016/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THIÊN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48982 000.00.16.H40-211123-0001 210000016/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN ETHANOL70 HL

Còn hiệu lực

48983 000.00.17.H38-210816-0001

CÔNG TY TNHH TM & XNK HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

48984 000.00.17.H38-210827-0001 210000001/PCBMB-LCa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK PHƯƠNG ANH

Còn hiệu lực

48985 000.00.10.H31-210908-0001 210000020/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Cồn y tế

Còn hiệu lực

48986 000.00.12.H19-211124-0001 210000015/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TTB BHLĐ LÂM ANH khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48987 000.00.19.H29-211013-0010 210000329/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TTB

Còn hiệu lực

48988 000.00.19.H29-211103-0007 210000330/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM THĂNG LONG

Còn hiệu lực

48989 000.00.19.H29-211106-0006 210000062/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUYANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

48990 000.00.19.H29-211111-0006 210000331/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PT

Còn hiệu lực