STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
481 000.00.19.H26-221230-0007 230000044/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy nhuộm tiêu bản

Còn hiệu lực

482 000.00.19.H26-221230-0005 230000043/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Bể làm căng mô và sấy lam kính

Còn hiệu lực

483 000.00.19.H26-221230-0004 230000042/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy cắt lạnh bệnh phẩm

Còn hiệu lực

484 000.00.19.H26-230104-0003 230000041/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ TÂM ĐỨC Túi chân không dùng trong điều trị xạ trị

Còn hiệu lực

485 000.00.19.H26-230104-0002 230000040/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ TÂM ĐỨC Miếng bù da dùng trong điều trị xạ trị

Còn hiệu lực

486 000.00.19.H26-230103-0013 230000039/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Đèn khám, đèn mổ

Còn hiệu lực

487 000.00.19.H26-230105-0002 230000030/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ BOSSCOM Vật tư , thiết bị phẫu thuật

Còn hiệu lực

488 000.00.10.H55-230106-0001 230000001/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MEDIHEART VIỆT NAM Gạc răng miệng HT Kids

Còn hiệu lực

489 000.00.19.H26-221229-0017 230000029/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Máy đo huyết áp Bluetooth, Holter huyết áp

Còn hiệu lực

490 000.00.19.H26-230103-0005 230000010/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRANG VINH

Còn hiệu lực