STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
481 000.00.19.H29-240529-0003 240001137/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy lèn nhiệt nha khoa

Còn hiệu lực

482 000.00.19.H29-240529-0004 240001136/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy cắt côn nha khoa

Còn hiệu lực

483 000.00.19.H29-240529-0001 240000873/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Khay lấy dấu răng

Còn hiệu lực

484 000.00.19.H29-240524-0030 240000872/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Gel hỗ trợ trị rạn da

Còn hiệu lực

485 000.00.19.H29-240524-0029 240000871/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Kem hỗ trợ trị rạn da

Còn hiệu lực

486 000.00.19.H29-240524-0027 240000870/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Kem bôi trị ngứa và mẩn đỏ

Còn hiệu lực

487 000.00.19.H29-240524-0028 240000869/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Gel bôi trị ngứa và mẩn đỏ

Còn hiệu lực

488 000.00.19.H29-240529-0021 240001135/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

489 000.00.19.H29-240529-0013 240001134/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

490 000.00.19.H29-240529-0024 240001133/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực