STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
481 17002910/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301635ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa

Còn hiệu lực

482 000.00.04.G18-211210-0002 2301634ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

483 000.00.04.G18-220111-0009 2301633ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C và kháng nguyên lõi virus viêm gan C

Còn hiệu lực

484 000.00.04.G18-211104-0034 2301632ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng ADN Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae và định tính ADN vi khuẩn Mobiluncus spp., Candida albicans, các nấm Candida khác; Trichomonas vaginalis

Còn hiệu lực

485 000.00.04.G18-200826-0026 2301631ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng các đột biến ở codon 600 và 464–469 trên gen BRAF

Còn hiệu lực

486 000.00.04.G18-200625-0010 2301630ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng tình trạng methyl hóa trong exon 1 của gen MGMT

Còn hiệu lực

487 000.00.04.G18-220423-0004 2301629ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Bộ xét nghiệm định tính 12 tác nhân gây bệnh đường tình dục

Còn hiệu lực

488 20011328/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301628ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Varicella zoster virus, Epstein –Barr virus, Cytomegalovirus, Human herpes virus 6 và Human herpes virus 7

Còn hiệu lực

489 000.00.04.G18-211214-0032 2301627ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, Haemophilus ducreyi, Cytomegalovirus , Lymphogranuloma venereum (Chlamydia trachomatis Serovar L), Treponema pallidum và Varicella-zoster virus

Còn hiệu lực

490 20011329/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301626ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human adenovirus, Parvovirus B19 và ARN Human parechovirus, Human enterovirus, Mumps virus

Còn hiệu lực