STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
481 000.00.17.H09-220420-0001 220000038/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

482 000.00.16.H23-220623-0001 220000115/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Dung dịch vệ sinh phụ nữ BEAUTY O’REOL KOREA KENVIN/01

Còn hiệu lực

483 000.00.16.H02-220621-0001 220000027/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

484 000.00.04.G18-220622-0019 220002551/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU Nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc

Còn hiệu lực

485 000.00.10.H37-220609-0002 220000038/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 574

Còn hiệu lực

486 000.00.10.H37-220609-0001 220000037/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 592

Còn hiệu lực

487 000.00.19.H29-211219-0003 220001384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOKYO OPTICAL VIỆT NAM Tròng kính điều chỉnh khúc xạ

Còn hiệu lực

488 000.00.19.H26-220618-0007 220002176/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Que thử thai

Còn hiệu lực

489 000.00.19.H26-220617-0011 220002175/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA Gel bôi hậu môn

Còn hiệu lực

490 000.00.16.H23-220525-0001 220000029/PCBMB-HD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1387

Còn hiệu lực