STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48991 000.00.19.H26-210416-0017 210000505/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Bông y tế

Còn hiệu lực

48992 000.00.19.H26-210419-0006 210000506/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HAVACO DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI THẢO AN XOANG

Còn hiệu lực

48993 000.00.19.H26-210419-0005 210000507/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HAVACO XỊT THẢO AN XOANG

Còn hiệu lực

48994 000.00.19.H26-210419-0004 210000508/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH DƯƠNG XỊT MŨI BẢO TÍN XOANG

Còn hiệu lực

48995 000.00.19.H26-210416-0016 210000509/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý Đai nẹp hỗ trợ chức năng

Còn hiệu lực

48996 000.00.19.H26-210420-0002 210000140/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM

Còn hiệu lực

48997 000.00.19.H26-210419-0003 210000141/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT- THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

48998 000.00.19.H26-210417-0003 210000142/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚ

Còn hiệu lực

48999 000.00.19.H26-210426-0004 210000510/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Găng tay y tế không bột, dùng một lần

Còn hiệu lực

49000 000.00.19.H26-210423-0007 210000511/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực