STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48991 19012846/HSCBA-HN 190000392/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE CỒN 70 º.

Còn hiệu lực

48992 19012889/HSCBA-HN 190000393/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Đèn nha khoa di động

Còn hiệu lực

48993 19011945/HSCBMB-HN 190000056/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATRA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

48994 19012887/HSCBA-HN 190000394/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

48995 19012888/HSCBA-HN 190000395/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Cáng đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực

48996 19012881/HSCBA-HN 190000396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỆT BA Máy phân tích điện giải và phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

48997 19012891/HSCBA-HN 190000397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

48998 19012899/HSCBA-HN 190000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

48999 19012898/HSCBA-HN 190000399/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

49000 19012900/HSCBA-HN 190000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Tủ đựng thuốc và dụng cụ

Còn hiệu lực