STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49001 19012190/HSCBA-HCM 190000478/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC CÁC DỤNG CỤ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

49002 19012194/HSCBA-HCM 190000479/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy phát hiện sâu răng, Máy làm ấm xi măng hàn răng

Còn hiệu lực

49003 19012195/HSCBA-HCM 190000480/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Nội thất y tế - Bailida

Còn hiệu lực

49004 19012158/HSCBA-HCM 190000481/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Găng tay khám y tế các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

49005 19003294/HSCBSX-HCM 190000015/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ KHANG Máu cừu, huyết tương thỏ, máu ngựa, ...

Còn hiệu lực

49006 19012170/HSCBA-HCM 190000482/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN băng ép cầm máu mạch đùi và mạch quay

Còn hiệu lực

49007 19012191/HSCBA-HCM 190000483/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH ĐẠT Khẩu trang y tế (Conchell Triton Face Mask)

Còn hiệu lực

49008 19012202/HSCBA-HCM 190000485/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ PHYSIOMER Unidoses

Còn hiệu lực

49009 19012197/HSCBA-HCM 190000486/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE Dung dịch súc miệng DETIO

Còn hiệu lực

49010 19012199/HSCBA-HCM 190000487/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO NAM Khung cố định

Còn hiệu lực