STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49021 000.00.19.H29-211117-0010 210000969/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Áo choàng Phẫu Thuật - Ame Disposable Gown 5300 - Cấp độ 1

Còn hiệu lực

49022 000.00.19.H29-211117-0011 210000970/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Áo choàng Phẫu Thuật - Ame Disposable Gown 5317 - Cấp độ 2

Còn hiệu lực

49023 000.00.19.H29-211124-0014 210000371/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHI TƯỜNG VY

Còn hiệu lực

49024 000.00.17.H09-211202-0001 210000058/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC ENLIE 04

Còn hiệu lực

49025 000.00.17.H09-211202-0002 210000059/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 29 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

49026 000.00.17.H09-211202-0003 210000060/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 80 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

49027 000.00.17.H09-211202-0004 210000061/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 83 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

49028 000.00.17.H09-211202-0005 210000062/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 102 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

49029 000.00.17.H09-211202-0006 210000063/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 107- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ- DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

49030 000.00.17.H09-211202-0007 210000064/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 127 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực