STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49051 000.00.19.H29-211022-0009 210000967/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CALI USA Xịt mũi họng Nano bạc CALIUSA

Còn hiệu lực

49052 000.00.19.H29-211117-0009 210000968/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Bộ trang phục phòng dịch - Ame Disposable Protective Coverall 7532- Cấp độ 1

Còn hiệu lực

49053 000.00.19.H29-211117-0010 210000969/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Áo choàng Phẫu Thuật - Ame Disposable Gown 5300 - Cấp độ 1

Còn hiệu lực

49054 000.00.19.H29-211117-0011 210000970/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Áo choàng Phẫu Thuật - Ame Disposable Gown 5317 - Cấp độ 2

Còn hiệu lực

49055 000.00.19.H29-211124-0014 210000371/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHI TƯỜNG VY

Còn hiệu lực

49056 000.00.17.H09-211202-0001 210000058/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC ENLIE 04

Còn hiệu lực

49057 000.00.17.H09-211202-0002 210000059/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 29 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

49058 000.00.17.H09-211202-0003 210000060/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 80 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

49059 000.00.17.H09-211202-0004 210000061/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 83 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

49060 000.00.17.H09-211202-0005 210000062/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 102 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực