STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49061 19012800/HSCBA-HN 190000356/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA Dung dịch vệ sinh phụ nữ I Doctor Soft Care

Còn hiệu lực

49062 19012827/HSCBA-HN 190000357/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN I.D Bracelets (Vòng tay cho bệnh nhân)

Còn hiệu lực

49063 19012766/HSCBA-HN 190000358/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh khớp háng

Còn hiệu lực

49064 19012711/HSCBA-HN 190000359/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cờ lê dùng trong phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

49065 19012712/HSCBA-HN 190000360/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ róc mài xương

Còn hiệu lực

49066 19012714/HSCBA-HN 190000361/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tùn, nghiền xương

Còn hiệu lực

49067 19012716/HSCBA-HN 190000362/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ vặn vít dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

49068 19012843/HSCBA-HN 190000363/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

49069 19012838/HSCBA-HN 190000364/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Bộ bàn và ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

49070 19012840/HSCBA-HN 190000365/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Ghế máy răng KLT-6220 S6

Còn hiệu lực