STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49081 000.00.19.H26-210406-0006 210000485/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP Dung dịch xịt mũi Nasalin Spray Nasale

Còn hiệu lực

49082 000.00.19.H26-210409-0008 210000482/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Bàn Phẫu Thuật

Còn hiệu lực

49083 000.00.19.H26-210407-0014 210000474/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EEC xịt mũi dạng phun sương

Còn hiệu lực

49084 000.00.19.H26-210413-0005 210000476/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC MAI TRANG Nước súc miệng

Còn hiệu lực

49085 000.00.19.H26-210413-0007 210000475/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UBI BỘT PHA DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

49086 000.00.19.H26-210403-0002 210000473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Dịch pha huyền phù vi khuẩn làm kháng sinh đồ

Còn hiệu lực

49087 000.00.19.H26-210403-0001 210000472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi khuẩn

Còn hiệu lực

49088 000.00.19.H26-210405-0012 210000471/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SUNSHINE VIỆT NAM Xịt mũi Mubier

Còn hiệu lực

49089 000.00.19.H26-210413-0012 210000132/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49090 000.00.19.H26-201106-0003 210000467/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Panh vén phần mềm

Còn hiệu lực