STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49081 000.00.04.G18-220110-0014 220000416/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy điện tim

Còn hiệu lực

49082 000.00.04.G18-220110-0012 220000415/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán mạch máu

Còn hiệu lực

49083 000.00.04.G18-220110-0011 220000414/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Kim lấy máu chân không

Còn hiệu lực

49084 000.00.04.G18-220110-0010 220000413/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

49085 000.00.18.H57-220109-0001 220000051/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HIẾU NHI

Còn hiệu lực

49086 000.00.19.H26-220108-0027 220000021/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

49087 000.00.04.G18-220107-0050 220000412/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vắc xin

Còn hiệu lực

49088 000.00.04.G18-220105-0014 220000411/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy điện não

Còn hiệu lực

49089 000.00.04.G18-220110-0007 220000410/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Khóa ba chạc có cổng tiêm không kim cho tiêm, truyền dịch

Còn hiệu lực

49090 000.00.04.G18-220110-0006 220000409/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Khớp nối có cổng không kim cho tiêm, truyền dịch

Còn hiệu lực