STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49091 000.00.19.H26-210331-0003 210000023/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN Bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

49092 000.00.19.H26-210331-0002 210000102/PCBMB-HN

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Còn hiệu lực

49093 000.00.19.H26-210331-0005 210000103/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN

Còn hiệu lực

49094 000.00.19.H26-210330-0002 210000104/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH

Còn hiệu lực

49095 000.00.19.H26-210330-0008 210000105/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Còn hiệu lực

49096 000.00.19.H26-210402-0015 210000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA MINH TÂN NƯỚC CẤT

Còn hiệu lực

49097 000.00.19.H29-210108-0010 210000041/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT

Còn hiệu lực

49098 000.00.19.H29-210302-0018 210000221/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Băng ca cứu thương

Còn hiệu lực

49099 000.00.19.H29-210317-0003 210000024/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN KẾT VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49100 000.00.25.H47-210329-0001 210000003/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PRO SÀI GÒN Nước muối sinh lý 0.9%

Còn hiệu lực