STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49091 000.00.19.H26-220106-0024 220000062/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa dùng một lần

Còn hiệu lực

49092 000.00.19.H26-220108-0022 220000028/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ MINH LONG

Còn hiệu lực

49093 000.00.19.H26-220113-0041 220000027/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49094 000.00.19.H26-220113-0024 220000064/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

49095 000.00.19.H26-220112-0037 220000061/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM Máy đo huyết áp điện tử bắp tay

Còn hiệu lực

49096 000.00.19.H26-220112-0036 220000060/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM Máy nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

49097 000.00.19.H26-220112-0035 220000059/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM Máy đo nồng độ oxy kẹp tay

Còn hiệu lực

49098 000.00.19.H29-220108-0009 220000069/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy đọc phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

49099 000.00.19.H29-220110-0028 220000136/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

49100 000.00.19.H29-220112-0021 220000068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa có tính acid

Còn hiệu lực