STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49101 19012904/HSCBA-HN 190000498/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Ghế bệnh nhân đa năng chạy điện

Còn hiệu lực

49102 19012878/HSCBA-HN 190000499/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

49103 19012880/HSCBA-HN 190000500/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

49104 19012879/HSCBA-HN 190000501/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

49105 19013025/HSCBA-HN 190000502/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ Dung dịch nước muối biển COOLBI

Còn hiệu lực

49106 19013024/HSCBA-HN 190000503/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Gel PROMED

Còn hiệu lực

49107 19013021/HSCBA-HN 190000504/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED GẠC RĂNG MIỆNG DR.PAPIE

Còn hiệu lực

49108 19013001/HSCBA-HN 190000505/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Giường sinh

Còn hiệu lực

49109 19012610/HSCBA-HN 190000506/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY VIỆT ÚC ALKALI WATER PRODUCING EQUIPMENT

Còn hiệu lực

49110 19012836/HSCBA-HN 190000507/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NGA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực