STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49121 000.00.19.H26-211109-0009 210002094/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VIETPHARM FRANCE XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

49122 000.00.19.H26-211108-0004 210002093/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AN LẠC DIGITAL NHỎ MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

49123 000.00.19.H26-211101-0006 210002092/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM XỊT THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

49124 000.00.19.H26-211101-0008 210002091/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SONAPHARM VIỆT NAM XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

49125 000.00.19.H26-211029-0009 210002090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

49126 000.00.19.H26-211026-0017 210002089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ TRƯỜNG DUNG DỊCH XỊT MŨI XỊT XOANG HOÀNG GIA

Còn hiệu lực

49127 000.00.17.H62-211202-0001 210000012/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ GIA LINH

Còn hiệu lực

49128 000.00.16.H23-211206-0003 210000120/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH INTAPHAR Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

49129 000.00.19.H29-211119-0006 210000386/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)

Còn hiệu lực

49130 000.00.19.H29-211027-0006 210000982/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực