STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49121 000.00.19.H26-210325-0009 210000442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

49122 000.00.19.H26-210330-0001 210000443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

49123 000.00.19.H26-210330-0004 210000444/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm

Còn hiệu lực

49124 000.00.19.H26-210412-0001 210000445/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT MEDEX VIỆT NAM XỊT HỌNG GLIX

Còn hiệu lực

49125 000.00.19.H26-210412-0003 210000446/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

49126 000.00.17.H08-210319-0001 210000002/PCBSX-BĐ

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM) Áo choàng phẫu thuật

Còn hiệu lực

49127 000.00.17.H08-210403-0001 210000001/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Băng bột bó xương

Còn hiệu lực

49128 000.00.17.H08-210403-0002 210000002/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Băng thun

Còn hiệu lực

49129 000.00.12.H19-210415-0001 210000003/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Bộ khăn trải phẫu thuật các chuyên khoa

Còn hiệu lực

49130 000.00.19.H29-210408-0014 210000246/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Ống nghiệm lấy máu

Còn hiệu lực