STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49141 19012160/HSCBA-HCM 190000459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTPS V-FACE UP BELT

Còn hiệu lực

49142 19012159/HSCBA-HCM 190000460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTPS ComfoCare (Hydrocolloid spot Patch)

Còn hiệu lực

49143 19012167/HSCBA-HCM 190000461/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE Gel bôi trơn SAFEFIT

Còn hiệu lực

49144 19012169/HSCBA-HCM 190000462/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Băng cuộn co giãn

Còn hiệu lực

49145 19009189/HSCBMB-HCM 190000035/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Còn hiệu lực

49146 19012164/HSCBA-HCM 190000443/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANG Giường cấp cứu

Còn hiệu lực

49147 19001302/HSCBA-BD 190000012/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Rohto NoseWash dạng xịt (Rohto NoseWash spray)

Còn hiệu lực

49148 19001303/HSCBA-BD 190000013/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Hệ thống băng chuyền chuyển mẫu tự động

Còn hiệu lực

49149 19000526/HSCBMB-NA 190000003/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

49150 19012958/HSCBA-HN 190000483/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH Kéo phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực