STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49161 000.00.19.H26-210407-0002 210000125/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO

Còn hiệu lực

49162 000.00.19.H26-210407-0012 210000437/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

49163 000.00.19.H26-210407-0010 210000438/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

49164 000.00.19.H26-210407-0013 210000439/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM SUNPHARMA DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI XOA BÓP

Còn hiệu lực

49165 000.00.19.H26-210408-0003 210000440/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG PHỤNG TOÀN CẦU Bôi hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

49166 000.00.19.H26-210330-0003 210000441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

49167 000.00.19.H26-210325-0009 210000442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

49168 000.00.19.H26-210330-0001 210000443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

49169 000.00.19.H26-210330-0004 210000444/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm

Còn hiệu lực

49170 000.00.19.H26-210412-0001 210000445/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT MEDEX VIỆT NAM XỊT HỌNG GLIX

Còn hiệu lực