STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49191 000.00.04.G18-210311-00002 21000191/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy dịnh danh vi khuẩn vi rút

Còn hiệu lực

49192 000.00.04.G18-201218-00004 21000190/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Catheter chụp chuẩn đoán (Chủng loại: Radifocus Optitorque)

Còn hiệu lực

49193 000.00.04.G18-201218-00001 21000189/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) chụp chẩn đoán (Chủng loại: Outlook)

Còn hiệu lực

49194 000.00.04.G18-201218-00002 21000188/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bóng nong động mạch vành (Chủng loại: Ryurei)

Còn hiệu lực

49195 000.00.04.G18-210318-00004 21000187/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ đóng mạch (Chủng loại: Angio-Seal VIP)

Còn hiệu lực

49196 000.00.04.G18-210318-00006 21000186/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào động mạch (Chủng loại: RADIFOCUS Introducer II M-Coat)

Còn hiệu lực

49197 000.00.04.G18-210318-00011 21000185/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ (Chủng loại: Radifocus Angiographic Catheter)

Còn hiệu lực

49198 000.00.04.G18-210318-00013 21000184/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ (Chủng loại: FINECROSS MG Coronary Micro-Guide Catheter)

Còn hiệu lực

49199 000.00.04.G18-210318-00010 21000183/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bóng nong động mạch vành (Chủng loại: Tazuna PTCA Dilatation Catheter)

Còn hiệu lực

49200 000.00.04.G18-210318-00018 21000182/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc (Chủng loại: Progreat λ)

Còn hiệu lực