STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49191 000.00.31.H36-220107-0001 220000003/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC D.S PHÚC

Còn hiệu lực

49192 000.00.31.H36-220105-0001 220000001/PCBB-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Máy siêu âm xách tay

Còn hiệu lực

49193 000.00.31.H36-220104-0001 220000002/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC BẢO AN

Còn hiệu lực

49194 000.00.31.H36-220101-0001 220000001/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC LƯƠNG HOA

Còn hiệu lực

49195 000.00.12.H19-220106-0003 220000002/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LIÊN HIỆP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49196 000.00.12.H19-220106-0001 220000004/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DƯỢC PHẨM ISAKA Khẩu trang y tế 4D

Còn hiệu lực

49197 000.00.19.H29-220104-0025 220000018/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE

Còn hiệu lực

49198 000.00.12.H19-220104-0001 220000003/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG QUÂN ANH KHẨU TRANG Y TẾ 4D KEN MASK

Còn hiệu lực

49199 000.00.12.H19-220104-0002 220000001/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHƯỚC

Còn hiệu lực

49200 000.00.12.H19-220103-0001 220000001/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH VINAPROTEX Khẩu trang y tế VINPROTEX

Còn hiệu lực