STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49211 19012120/HSCBA-HCM 190000456/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH giường y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

49212 19012162/HSCBA-HCM 190000457/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE Dung dịch vệ sinh khoang miệng OLBIA

Còn hiệu lực

49213 19012166/HSCBA-HCM 190000458/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Băng cuộn co giãn

Còn hiệu lực

49214 19012160/HSCBA-HCM 190000459/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTPS V-FACE UP BELT

Còn hiệu lực

49215 19012159/HSCBA-HCM 190000460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTPS ComfoCare (Hydrocolloid spot Patch)

Còn hiệu lực

49216 19012167/HSCBA-HCM 190000461/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE Gel bôi trơn SAFEFIT

Còn hiệu lực

49217 19012169/HSCBA-HCM 190000462/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Băng cuộn co giãn

Còn hiệu lực

49218 19009189/HSCBMB-HCM 190000035/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Còn hiệu lực

49219 19012164/HSCBA-HCM 190000443/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANG Giường cấp cứu

Còn hiệu lực

49220 19001302/HSCBA-BD 190000012/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Rohto NoseWash dạng xịt (Rohto NoseWash spray)

Còn hiệu lực