STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49211 000.00.04.G18-220110-0010 220000413/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

49212 000.00.18.H57-220109-0001 220000051/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HIẾU NHI

Còn hiệu lực

49213 000.00.19.H26-220108-0027 220000021/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

49214 000.00.04.G18-220107-0050 220000412/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vắc xin

Còn hiệu lực

49215 000.00.04.G18-220105-0014 220000411/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy điện não

Còn hiệu lực

49216 000.00.04.G18-220110-0007 220000410/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Khóa ba chạc có cổng tiêm không kim cho tiêm, truyền dịch

Còn hiệu lực

49217 000.00.04.G18-220110-0006 220000409/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Khớp nối có cổng không kim cho tiêm, truyền dịch

Còn hiệu lực

49218 000.00.16.H02-220102-0001 220000002/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NGỌC ĐÔNG

Còn hiệu lực

49219 000.00.04.G18-220110-0005 220000408/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đầu nối không kim cho tiêm, truyền dịch

Còn hiệu lực

49220 000.00.04.G18-220106-0001 220000407/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực