STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49211 000.00.19.H26-201106-0004 210000413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ đục xương

Còn hiệu lực

49212 000.00.19.H26-210310-0006 210000414/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM BĂNG DÍNH CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

49213 000.00.19.H26-210312-0017 210000415/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

49214 000.00.19.H26-210312-0018 210000416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GẠC RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực

49215 000.00.19.H26-210321-0001 210000110/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH T&T MEDICAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49216 000.00.19.H26-210331-0006 210000111/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÙY AN

Còn hiệu lực

49217 000.00.19.H26-210330-0005 210000418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Bộ dụng cụ lấy mẫu sử dụng 1 lần (kèm theo phụ kiện)

Còn hiệu lực

49218 000.00.19.H26-210324-0008 210000112/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XQ TOÀN THẮNG

Còn hiệu lực

49219 000.00.19.H26-210402-0004 210000419/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Đèn mổ

Còn hiệu lực

49220 000.00.19.H26-210402-0002 210000113/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG NETTECH

Còn hiệu lực