STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49241 000.00.19.H29-220101-0002 220000064/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Băng dính Hydrocolloid

Còn hiệu lực

49242 000.00.04.G18-220107-0022 220000358/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dụng cụ mở đường ái nước dùng trong can thiệp mạch

Còn hiệu lực

49243 000.00.04.G18-220106-0075 220000357/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị giảm mô mỡ bằng cơ chế quang đông

Còn hiệu lực

49244 000.00.04.G18-220107-0017 220000356/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dây bơm áp lực cao dùng trong chẩn đoán mạch máu

Còn hiệu lực

49245 000.00.04.G18-220107-0020 220000355/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy siêu âm màu 4D

Còn hiệu lực

49246 000.00.04.G18-220107-0019 220000354/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Đầu nối ống hút

Còn hiệu lực

49247 000.00.04.G18-220107-0016 220000353/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bộ dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

49248 000.00.04.G18-220107-0015 220000352/PCBB-BYT

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Bơm tiêm tự khóa K1-0,5ml khóa kim

Còn hiệu lực

49249 000.00.04.G18-220107-0013 220000350/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm thông tráng

Còn hiệu lực

49250 000.00.04.G18-220107-0011 220000349/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ ống hút vi phẫu

Còn hiệu lực