STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49251 18000516/HSCBMB-TH 180000004/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH DƯỢC

Còn hiệu lực

49252 18000241/HSCBA-TH 180000012/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

49253 18000242/HSCBA-TH 180000013/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

49254 18000243/HSCBA-TH 180000014/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

49255 18000244/HSCBA-TH 180000015/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

49256 18000517/HSCBMB-TH 180000005/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMED

Còn hiệu lực

49257 18009058/HSCBMB-HCM 180000207/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV KT PHÚ VINH

Còn hiệu lực

49258 18009057/HSCBMB-HCM 180000206/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN

Còn hiệu lực

49259 18009054/HSCBMB-HCM 180000205/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA

Còn hiệu lực

49260 18011750/HSCBMB-HN 180000237/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LIÊN MAI

Còn hiệu lực