STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49261 19012193/HSCBMB-HN 190000271/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG

Còn hiệu lực

49262 19012191/HSCBMB-HN 190000270/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49263 19003313/HSCBSX-HCM 190000032/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM Sản xuất môi trường nuôi cấy vi sinh

Còn hiệu lực

49264 19012720/HSCBA-HCM 190000972/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ định vị hướng implant

Còn hiệu lực

49265 19012721/HSCBA-HCM 190000973/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ đo chiều sâu mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

49266 19012722/HSCBA-HCM 190000974/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Cây lấy dấu

Còn hiệu lực

49267 19012718/HSCBA-HCM 190000975/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ định vị mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

49268 19012727/HSCBA-HCM 190000976/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ lấy dấu

Còn hiệu lực

49269 19012717/HSCBA-HCM 190000977/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ hỗ trợ chặn chiều dài mũi khoan

Còn hiệu lực

49270 19012706/HSCBA-HCM 190000978/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Trụ implant trên mẫu hàm

Còn hiệu lực