STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49301 19012030/HSCBA-HCM 190000352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng cố định Curafix® H

Còn hiệu lực

49302 19012035/HSCBA-HCM 190000353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng dán cố định ống dẫn truyền Curafix® i.v.

Còn hiệu lực

49303 19012051/HSCBA-HCM 190000354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc cầm máu mũi kèm dây rút Raucocel®

Còn hiệu lực

49304 19012054/HSCBA-HCM 190000355/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc hút dịch Vliwazell®

Còn hiệu lực

49305 19012055/HSCBA-HCM 190000356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc Solvaline® N

Còn hiệu lực

49306 19012056/HSCBA-HCM 190000357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Miếng dán phẫu thuật vô trùng Raucodrape®

Còn hiệu lực

49307 19012057/HSCBA-HCM 190000358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng keo có gạc vô trùng Curapor®

Còn hiệu lực

49308 19012040/HSCBA-HCM 190000360/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH LARMES ETR 0,18%

Còn hiệu lực

49309 19012053/HSCBA-HCM 190000361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Cáp nối cho đầu phun khi dung

Còn hiệu lực

49310 19012052/HSCBA-HCM 190000362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Nắp đậy dùng cho đầu phun khi dung

Còn hiệu lực