STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49311 000.00.19.H29-210819-0009 210000955/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Đồ bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

49312 000.00.19.H29-211021-0007 210000956/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GROUPE BATTEUR VIETNAM Dung dịch nước muối (Natri clorua) đẳng trương vô khuẩn không chất bảo quản

Còn hiệu lực

49313 000.00.19.H29-211104-0005 210000959/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Ống thu mẫu virus dùng một lần / Disposable Virus Specimen Collection Tube

Còn hiệu lực

49314 000.00.17.H62-211118-0001 210000008/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠNH NGHỊ

Còn hiệu lực

49315 000.00.17.H62-211129-0001 210000010/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực

49316 000.00.17.H62-211125-0002 210000009/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI

Còn hiệu lực

49317 000.00.31.H36-211130-0001 210000022/PCBMB-LĐ

HỘ KINH DOANH TÔN THẤT CHỈNH

Còn hiệu lực

49318 000.00.17.H08-211124-0001 210000008/PCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 106

Còn hiệu lực

49319 000.00.17.H08-211124-0002 210000009/PCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 171

Còn hiệu lực

49320 000.00.17.H08-211124-0003 210000010/PCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 219

Còn hiệu lực