STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49331 20014844/HSCBA-HN 200000335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ AN PHÚC KHANG Bàn mổ/Bàn khám

Còn hiệu lực

49332 20014925/HSCBA-HN 200000336/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG DŨNG Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

49333 20014937/HSCBA-HN 200000337/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH Thiết bị đọc đĩa

Còn hiệu lực

49334 20014938/HSCBA-HN 200000338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH Thiết bị phân tích tế bào

Còn hiệu lực

49335 20014939/HSCBA-HN 200000339/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ bảo quản vacxin không có chức năng trưng bày

Còn hiệu lực

49336 20014859/HSCBA-HN 200000279/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Ghế xoay dùng cho bác sỹ

Còn hiệu lực

49337 20014861/HSCBA-HN 200000280/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Hệ thống xử lý hình ảnh trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

49338 20014848/HSCBA-HN 200000281/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HADICO Dung dịch vệ sinh mũi Seanex-DC

Còn hiệu lực

49339 20014849/HSCBA-HN 200000282/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HADICO Dung dịch vệ sinh mũi Seanex-DC Baby

Còn hiệu lực

49340 20014833/HSCBA-HN 200000283/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực