STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49331 000.00.04.G18-211019-0007 21000988CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây thở oxy hai nhánh (Nasal Oxygen Cannula)

Còn hiệu lực

49332 000.00.04.G18-211026-0019 21000039/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Còn hiệu lực

49333 19010594/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100685ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

49334 000.00.04.G18-210802-0014 21000987CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DN99 VIỆT NAM Găng tay y tế nitrile / Nitrile examination gloves; Găng tay y tế latex / Latex examination gloves

Còn hiệu lực

49335 000.00.04.G18-211011-0013 21000986CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Khẩu trang y tế / Medical face mask

Còn hiệu lực

49336 000.00.04.G18-210929-0006 21000038/BYT-CCHNPL

VŨ TIẾN ĐẠT

Còn hiệu lực

49337 000.00.04.G18-211021-0019 21000985CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây máy gây mê dùng một lần - Set of Disposable Anesthesia Breathing Circuits

Còn hiệu lực

49338 000.00.04.G18-210826-0007 21000984CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI BỘ BẢO HỘ PHÒNG DỊCH LEVEL 3 / Protective Coverall level 3

Còn hiệu lực

49339 000.00.04.G18-210802-0012 21000983CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DN99 Găng tay y tế nitrile / Nitrile examination gloves; Găng tay y tế latex / Latex examination gloves

Còn hiệu lực

49340 000.00.04.G18-210913-0006 21000982CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐỨC ANH Bộ quần áo phòng, chống dịch Darvin/ Darvin protective clothing

Còn hiệu lực