STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49351 18010740/HSCBA-HCM 180001738/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Trạm cấp khí hút chân không y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

49352 18010741/HSCBA-HCM 180001739/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Trạm cấp khí nén y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

49353 18010742/HSCBA-HCM 180001740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Trạm cấp khí y tế (Oxy, N2O, CO2) và phụ kiện

Còn hiệu lực

49354 18010743/HSCBA-HCM 180001741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Bộ điều áp khí y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

49355 18010748/HSCBA-HCM 180001742/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ banh phẫu thuật

Còn hiệu lực

49356 18010749/HSCBA-HCM 180001743/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kim phẫu thuật

Còn hiệu lực

49357 18010750/HSCBA-HCM 180001744/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dụng cụ thăm khám phẫu thuật

Còn hiệu lực

49358 18010751/HSCBA-HCM 180001745/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ xương phẫu thuật

Còn hiệu lực

49359 18010752/HSCBA-HCM 180001746/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ hộp hấp và phụ kiện hộp hấp phẫu thuật

Còn hiệu lực

49360 18010753/HSCBA-HCM 180001747/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT DỤNG CỤ HÚT MẪU BỆNH PHẨM Y TẾ: Đầu Col trắng 0.1-10µl; Đầu Col vàng có khía 20-200µl; Đầu Col vàng không khía 20-200µl; Đầu Col xanh 200-1.000µl

Còn hiệu lực