STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49351 000.00.16.H05-220104-0001 220000001/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY-LINK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49352 000.00.04.G18-220105-0068 220000270/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Kim lấy máu, lấy thuốc

Còn hiệu lực

49353 000.00.16.H46-220105-0001 220000001/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

49354 000.00.24.H49-220105-0002 220000014/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HOÀI NAM

Còn hiệu lực

49355 000.00.24.H49-220105-0001 220000013/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH HƯƠNG - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực

49356 000.00.17.H62-220105-0003 220000002/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HAPPYPHARM VIỆT NAM Sản xuất khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49357 000.00.04.G18-220105-0103 220000269/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

49358 000.00.04.G18-220105-0107 220000268/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

49359 000.00.04.G18-220105-0106 220000267/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim lấy máu chân không hai đầu đốc đục

Còn hiệu lực

49360 000.00.04.G18-220105-0105 220000266/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bộ trộn khí

Còn hiệu lực