STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49361 000.00.19.H26-220104-0009 220000026/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TẠI HÀ NỘI Bàn Mổ

Còn hiệu lực

49362 000.00.19.H26-220104-0027 220000025/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TẠI HÀ NỘI Ghế khám bệnh nhân

Còn hiệu lực

49363 000.00.04.G18-220107-0031 220000366/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thiết bị kết nối với catheter để lấy mẫu

Còn hiệu lực

49364 000.00.04.G18-220106-0071 220000365/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

49365 000.00.16.H23-220107-0002 220000002/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng

Còn hiệu lực

49366 000.00.04.G18-220107-0028 220000363/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bóng nong ngoại biên

Còn hiệu lực

49367 000.00.04.G18-220107-0027 220000362/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim bướm lấy máu chân không có nút kích hoạt an toàn

Còn hiệu lực

49368 000.00.19.H29-220103-0008 220000011/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN CHÂU Á

Còn hiệu lực

49369 000.00.04.G18-220107-0025 220000361/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Que thăm phẫu thuật

Còn hiệu lực

49370 000.00.19.H29-211231-0007 220000011/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Băng dính vết thương

Còn hiệu lực