STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49401 18009886/HSCBA-HN 180000268/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Roăng trong (Cho Trocar 5.5mm và 11mm)

Còn hiệu lực

49402 18009911/HSCBA-HN 180000270/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Doa lòng tủy

Còn hiệu lực

49403 18009915/HSCBA-HN 180000271/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

49404 18009917/HSCBA-HN 180000272/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

49405 18011532/HSCBMB-HN 180000033/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT NAM

Còn hiệu lực

49406 18011536/HSCBMB-HN 180000034/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

49407 18009940/HSCBA-HN 180000274/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG HOÀNG ANH Miếng dán cai thuốc lá

Còn hiệu lực

49408 18009941/HSCBA-HN 180000275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG HOÀNG ANH Miếng dán nóng giảm đau

Còn hiệu lực

49409 18009942/HSCBA-HN 180000276/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG HOÀNG ANH Miếng dán giảm đau bụng kinh

Còn hiệu lực

49410 18009943/HSCBA-HN 180000277/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG HOÀNG ANH Miếng dán giảm béo

Còn hiệu lực