STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49431 000.00.19.H29-220107-0017 220000108/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Kim A.V.F. chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

49432 000.00.04.G18-220106-0043 220000483/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy siêu âm xách tay

Còn hiệu lực

49433 000.00.04.G18-220104-0077 220000482/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

49434 000.00.04.G18-220106-0034 220000481/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy đo niệu động học

Còn hiệu lực

49435 000.00.04.G18-220106-0008 220000480/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy siêu âm đo mật độ xương

Còn hiệu lực

49436 000.00.04.G18-220105-0061 220000479/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy đo niệu dòng đồ

Còn hiệu lực

49437 000.00.19.H29-220110-0017 220000038/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘI THÀNH VIÊN TRÍ HỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49438 000.00.19.H29-220110-0008 220000037/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

49439 000.00.19.H29-220110-0005 220000036/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

49440 000.00.19.H29-220110-0014 220000025/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG TIẾN PHÁT

Còn hiệu lực