STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49431 19011997/HSCBA-HCM 190000320/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đai bảo vệ vùng lưng công nghệ Boa

Còn hiệu lực

49432 19011996/HSCBA-HCM 190000321/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đai bảo vệ vai, xương đòn

Còn hiệu lực

49433 19011995/HSCBA-HCM 190000322/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đai bảo vệ đầu gối

Còn hiệu lực

49434 19011994/HSCBA-HCM 190000323/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bao đeo bảo vệ khuỷu tay

Còn hiệu lực

49435 19012003/HSCBA-HCM 190000324/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nẹp ngón tay

Còn hiệu lực

49436 19011957/HSCBA-HCM 190000327/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH Dung cụ phòng thí nghiệm

Còn hiệu lực

49437 19000007/HSCBMB-QT 190000001/PCBMB-QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM THÀNH LONG

Còn hiệu lực

49438 19001379/HSCBMB-ĐNa 190000004/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HÒA TRẦN

Còn hiệu lực

49439 19011963/HSCBA-HCM 190000287/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đầu nối chuyển đổi cáp

Còn hiệu lực

49440 19011964/HSCBA-HCM 190000288/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Dụng cụ cố định ống mở khí quản

Còn hiệu lực