STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49451 000.00.16.H02-220105-0001 220000001/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC TUẤN MINH

Còn hiệu lực

49452 000.00.04.G18-211229-0014 220000202/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Đầu kim dùng với bút tiêm Insulin

Còn hiệu lực

49453 000.00.18.H57-210918-0006 220000003/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÀNH THẢO

Còn hiệu lực

49454 000.00.18.H57-211124-0001 220000004/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THÁI UYÊN

Còn hiệu lực

49455 000.00.18.H57-211206-0006 220000005/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC XUÂN PHÚ

Còn hiệu lực

49456 000.00.18.H57-211206-0007 220000006/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC MINH NHƯ

Còn hiệu lực

49457 000.00.18.H57-211207-0001 220000007/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC NA UY

Còn hiệu lực

49458 000.00.18.H57-211207-0005 220000008/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LAN

Còn hiệu lực

49459 000.00.18.H57-211212-0002 220000009/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC NHẬT NAM

Còn hiệu lực

49460 000.00.18.H57-211214-0001 220000010/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 431

Còn hiệu lực