STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49491 000.00.18.H24-220108-0002 220000002/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAMI XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

49492 000.00.18.H24-220108-0001 220000001/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAMI XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

49493 000.00.18.H24-220106-0001 220000002/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT DŨNG

Còn hiệu lực

49494 000.00.04.G18-220110-0050 220000452/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Dao phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

49495 000.00.04.G18-220110-0041 220000451/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động

Còn hiệu lực

49496 000.00.04.G18-220110-0068 220000450/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dao cắt cơ vòng

Còn hiệu lực

49497 000.00.19.H26-220105-0006 220000025/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

49498 000.00.04.G18-220110-0063 220000449/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ thắt tĩnh mạch thực quản

Còn hiệu lực

49499 000.00.04.G18-220110-0060 220000448/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bộ kẹp cầm máu

Còn hiệu lực

49500 000.00.04.G18-220110-0062 220000447/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Rọ lấy sỏi

Còn hiệu lực