STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49501 19012571/HSCBA-HN 190000162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

49502 19011803/HSCBA-HCM 190000149/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

49503 19011802/HSCBA-HCM 190000150/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy thử đường huyết và phụ kiện đi kèm và Que thử đường huyết dùng trên máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

49504 18011539/HSCBA-HCM 190000151/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Máy cân lắc túi máu và phụ kiện

Còn hiệu lực

49505 19011797/HSCBA-HCM 190000152/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Dụng cụ trám răng quang trùng hợp

Còn hiệu lực

49506 19011798/HSCBA-HCM 190000153/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Máy tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

49507 19011688/HSCBA-HCM 190000154/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Máy cạo vôi răng

Còn hiệu lực

49508 19011768/HSCBA-HCM 190000155/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Dụng cụ đo huyết áp

Còn hiệu lực

49509 19011820/HSCBA-HCM 190000156/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIVABEAUTY Máy nội nha và đo tủy

Còn hiệu lực

49510 19011808/HSCBA-HCM 190000157/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Bộ khí cụ - dụng cụ đeo chỉnh hình răng (mẫu khuôn răng bằng nhựa và khay đeo bằng nhựa)

Còn hiệu lực