STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49511 19011812/HSCBA-HCM 190000158/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dụng cụ phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

49512 18010129/HSCBA-HCM 190000159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Máy quét Condor dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

49513 19011805/HSCBA-HCM 190000160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Phim X-quang dùng trong y tế (dạng phim nhiệt khô)

Còn hiệu lực

49514 19011809/HSCBA-HCM 190000161/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YK VIỆT Máy Phân Tích Huyết Học

Còn hiệu lực

49515 19011813/HSCBA-HCM 190000162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) ĐIỆN CỰC TIM

Còn hiệu lực

49516 19011816/HSCBA-HCM 190000163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) BỘ HÚT ĐỜM

Còn hiệu lực

49517 19011817/HSCBA-HCM 190000164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) ĐIỆN CỰC TIM

Còn hiệu lực

49518 19011818/HSCBA-HCM 190000165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) VỚ PHÒNG CHỐNG NGHẼN MẠCH MÁU

Còn hiệu lực

49519 19011811/HSCBA-HCM 190000166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Máy in phim X-quang y tế (Medical X-ray printer)

Còn hiệu lực

49520 19011824/HSCBA-HCM 190000167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) BÚT VẼ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực