STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49521 000.00.22.H44-211103-0001 210000016/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐOAN HÙNG

Còn hiệu lực

49522 000.00.22.H44-211101-0002 210000015/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

49523 000.00.22.H44-211029-0007 210000014/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TTYT THANH BA

Còn hiệu lực

49524 000.00.22.H44-211029-0006 210000013/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM THAO

Còn hiệu lực

49525 000.00.22.H44-211029-0005 210000012/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

Còn hiệu lực

49526 000.00.16.H05-210923-0001 210000100/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Xịt mũi AGSINUS DK

Còn hiệu lực

49527 000.00.16.H05-210926-0001 210000034/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH LONG CHÂU BẮC NINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49528 000.00.04.G18-211027-0023 210233GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

49529 000.00.04.G18-211015-0027 210232GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

49530 000.00.16.H02-211103-0001 210000010/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DƯỢC PHẨM TTBDCYT HOÀN PHÁT

Còn hiệu lực