STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49541 19013850/HSCBA-HN 190001268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Đèn mổ

Còn hiệu lực

49542 19013696/HSCBA-HN 190001258/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Tủ đầu giường inox

Còn hiệu lực

49543 19013826/HSCBA-HN 190001267/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Cọc treo dịch truyền

Còn hiệu lực

49544 19013827/HSCBA-HN 190001266/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Ghế phòng chờ

Còn hiệu lực

49545 19013697/HSCBA-HN 190001259/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Tủ đựng thuốc

Còn hiệu lực

49546 19013699/HSCBA-HN 190001264/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

49547 19013828/HSCBA-HN 190001265/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe đẩy thuốc tiêm và dụng cụ

Còn hiệu lực

49548 19013831/HSCBA-HN 190001260/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe đẩy bệnh nhân ngồi (xe lăn)

Còn hiệu lực

49549 19013698/HSCBA-HN 190001263/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Tủ đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

49550 19013829/HSCBA-HN 190001262/PCBA-HN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ Xe đẩy cáng

Còn hiệu lực