STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49541 18011423/HSCBA-HN 180001633/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Phim X-quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

49542 18011752/HSCBMB-HN 180000235/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T608

Còn hiệu lực

49543 18011265/HSCBA-HN 180001634/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Video adapter

Còn hiệu lực

49544 18011267/HSCBA-HN 180001635/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bàn đạp (các loại)

Còn hiệu lực

49545 18011389/HSCBA-HN 180001636/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ MÁY TẬP PHCN THỤ ĐỘNG KHỚP GỐI

Còn hiệu lực

49546 18011392/HSCBA-HN 180001637/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP ĐA NGÀNH bàn mổ đa năng , đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

49547 18011424/HSCBA-HN 180001638/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Xe đẩy thuốc và vật dụng y tế

Còn hiệu lực

49548 18011425/HSCBA-HN 180001639/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Bàn ăn bệnh nhân

Còn hiệu lực

49549 18011313/HSCBA-HN 180001615/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Dụng cụ cắt uốn đinh, chỉ thép

Còn hiệu lực

49550 18011314/HSCBA-HN 180001616/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Que chọc, dò, thăm khám

Còn hiệu lực