STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49541 000.00.19.H26-211220-0015 220000004/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG MINH

Còn hiệu lực

49542 000.00.19.H26-211129-0005 220000005/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NHUNG BEAUTY CENTER & ACADEMY

Còn hiệu lực

49543 000.00.19.H26-211116-0007 220000006/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HDMED

Còn hiệu lực

49544 000.00.19.H26-211110-0004 220000003/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH JANGMI QUỐC TẾ Máy đẩy tinh chất Facial Massage Device

Còn hiệu lực

49545 000.00.19.H26-211201-0003 220000004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Ống giữ kim lấy máu

Còn hiệu lực

49546 000.00.19.H26-211130-0008 220000001/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

49547 000.00.19.H26-211129-0016 220000005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY Hệ thống camera nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

49548 000.00.19.H26-211216-0002 220000007/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

49549 000.00.19.H26-211210-0020 220000006/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Giường bệnh nhân dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

49550 000.00.19.H26-211201-0013 220000008/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VŨ THỊ HUỆ

Còn hiệu lực