STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49631 000.00.19.H29-210809-0010 210000889/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ điều khiển camera (chụp ảnh) trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

49632 000.00.19.H29-211021-0010 210000305/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN WISDOM SUN

Còn hiệu lực

49633 000.00.19.H29-211022-0003 210000306/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ EDOCTOR

Còn hiệu lực

49634 000.00.19.H29-211029-0046 210000307/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH THƯ

Còn hiệu lực

49635 000.00.19.H29-211018-0007 210000308/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT TM B2P HEALTHCARE

Còn hiệu lực

49636 000.00.22.H44-211102-0004 210000023/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

49637 000.00.16.H25-211105-0001 210000013/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy chuyên dụng/ Xe đẩy rác y tế

Còn hiệu lực

49638 000.00.16.H25-211103-0002 210000010/PCBMB-HNa

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUANG MINH

Còn hiệu lực

49639 000.00.12.H19-211004-0003 210000081/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 331

Còn hiệu lực

49640 000.00.12.H19-211004-0007 210000082/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 532

Còn hiệu lực