STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49651 18009028/HSCBA-HCM 180000144/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Dao mổ

Còn hiệu lực

49652 18009036/HSCBA-HCM 180000145/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Màn hình và giá đỡ màn hình

Còn hiệu lực

49653 18009033/HSCBA-HCM 180000146/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ bóc tách trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

49654 18009027/HSCBA-HCM 180000147/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Ống thông Cannula

Còn hiệu lực

49655 18009026/HSCBA-HCM 180000148/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM TROCARS

Còn hiệu lực

49656 18009025/HSCBA-HCM 180000149/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Kim, giá đỡ kim và phụ kiện

Còn hiệu lực

49657 18009043/HSCBA-HCM 180000150/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Đầu camera và phụ kiện

Còn hiệu lực

49658 18009029/HSCBA-HCM 180000151/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Kéo phẫu tích

Còn hiệu lực

49659 18009030/HSCBA-HCM 180000152/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Vật chứa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

49660 18009039/HSCBA-HCM 180000153/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ GMBH & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ bấm y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực