STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49671 000.00.19.H26-211209-0033 220000007/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT YB Dụng cụ chống ngủ ngáy Humetron Snoring, model 5385-301

Còn hiệu lực

49672 000.00.19.H26-211207-0024 220000008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

49673 000.00.19.H26-211115-0007 220000009/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dụng cụ nong tử cung

Còn hiệu lực

49674 000.00.19.H26-211028-0007 220000001/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ Y TẾ HAB VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49675 000.00.19.H26-211115-0004 220000010/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ trám răng

Còn hiệu lực

49676 000.00.19.H26-211115-0005 220000011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ cuộn màng phổi trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

49677 000.00.19.H26-211115-0009 220000012/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dao cắt dây chằng

Còn hiệu lực

49678 000.00.19.H26-211207-0013 220000013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO Xe đẩy tiêm thuốc trong y tế

Còn hiệu lực

49679 000.00.19.H26-211206-0018 220000014/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

49680 000.00.19.H26-211129-0010 220000015/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực