STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49691 18006361/HSCBSX-HN 180000025/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA Nước muối sinh lý NATRI CLORUA 0,9%

Còn hiệu lực

49692 18011370/HSCBA-HN 180001573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

49693 18011050/HSCBA-HN 180001574/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy in cassette

Còn hiệu lực

49694 18011103/HSCBA-HN 180001575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Dao lóc da bằng điện

Còn hiệu lực

49695 18010925/HSCBA-HN 180001576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy in lam

Còn hiệu lực

49696 18011339/HSCBA-HN 180001552/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Máy giải trình tự gen

Còn hiệu lực

49697 18010561/HSCBA-HCM 180001625/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Miếng dán điện cực (phụ kiện cho máy sốc tim AED)

Còn hiệu lực

49698 18010579/HSCBA-HCM 180001626/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Máy đo khúc xạ tự động

Còn hiệu lực

49699 18010580/HSCBA-HCM 180001627/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Mặt nạ thử thị lực tự động

Còn hiệu lực

49700 18010582/HSCBA-HCM 180001628/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÀO PHÁT GROUP Máy chiếu thử thị lực

Còn hiệu lực