STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49731 18008848/HSCBMB-HCM 180000018/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NHÂN

Còn hiệu lực

49732 18008850/HSCBMB-HCM 180000017/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUỆ HẢI

Còn hiệu lực

49733 18008992/HSCBA-HCM 180000099/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI KHOA Màn hình chuyên dụng dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

49734 18008991/HSCBA-HCM 180000100/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI KHOA Màn hình chuyên dụng TFT dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

49735 18008990/HSCBA-HCM 180000101/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Đầu nối ống đo huyết áp

Còn hiệu lực

49736 18008985/HSCBA-HCM 180000102/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Túi đo huyết áp

Còn hiệu lực

49737 17006937/HSCBA-HCM 180000103/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Hệ thống phân tích nhóm máu bán tự động

Còn hiệu lực

49738 18008993/HSCBA-HCM 180000104/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Hoá Chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

49739 18008988/HSCBA-HCM 180000105/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HÓA X-QUANG (TẤM CẢM BIẾN VÀ PHỤ KIỆN)

Còn hiệu lực

49740 18008986/HSCBA-HCM 180000106/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động

Còn hiệu lực