STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49771 000.00.19.H26-211022-0010 210001905/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NANO MEDICINE XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

49772 000.00.18.H20-211013-0001 210000010/PCBMB-ĐT

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NHO PHAN

Còn hiệu lực

49773 000.00.19.H17-210929-0004 210000019/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH PHOMECO

Còn hiệu lực

49774 000.00.19.H29-211013-0009 210000797/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận nạp, xuất giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

49775 000.00.19.H29-211007-0005 210000798/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

49776 000.00.19.H29-211006-0007 210000799/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là trạm điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

49777 000.00.19.H29-211015-0004 210000800/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy ly tâm

Còn hiệu lực

49778 000.00.19.H29-211015-0006 210000801/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy ly tâm

Còn hiệu lực

49779 000.00.19.H29-211012-0006 210000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49780 000.00.19.H29-211008-0004 210000802/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực