STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49771 19012576/HSCBA-HN 190000154/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Bộ ủ ấm và Kit tách tinh trùng Seaforia

Còn hiệu lực

49772 19012599/HSCBA-HN 190000155/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Giấy Monitor sản khoa

Còn hiệu lực

49773 19012549/HSCBA-HN 190000156/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK Bình xịt mũi D'FANCE

Còn hiệu lực

49774 19012581/HSCBA-HN 190000157/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

49775 19012589/HSCBA-HN 190000158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Bóng nước bằng cao su dùng cho tán sỏi ngoài cơ thể

Còn hiệu lực

49776 19012590/HSCBA-HN 190000159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm

Còn hiệu lực

49777 19012578/HSCBA-HN 190000160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

49778 19012563/HSCBA-HN 190000161/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

49779 19012571/HSCBA-HN 190000162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

49780 19011803/HSCBA-HCM 190000149/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực