STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49781 17007618/HSCBA-HN 170001017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ khâu

Còn hiệu lực

49782 17007651/HSCBA-HN 170001018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khoan, mũi khoan

Còn hiệu lực

49783 17007652/HSCBA-HN 170001019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khuôn định dạng hàm trong nha khoa

Còn hiệu lực

49784 17007653/HSCBA-HN 170001020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây cáp kết nối

Còn hiệu lực

49785 17007654/HSCBA-HN 170001021/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống nong mạch máu

Còn hiệu lực

49786 17007656/HSCBA-HN 170001022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ khám và điều trị nha khoa

Còn hiệu lực

49787 17007655/HSCBA-HN 170001023/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cối xay nghiền xương trong nha khoa

Còn hiệu lực

49788 17007657/HSCBA-HN 170001024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn mũi khoan

Còn hiệu lực

49789 17007658/HSCBA-HN 170001025/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ uốn nẹp

Còn hiệu lực

49790 17007659/HSCBA-HN 170001026/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dây cáp nối kèm bàn đạp

Còn hiệu lực