STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49781 17008819/HSCBA-HCM 170002892/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHAORUM VIỆT NAM Kéo cắt

Còn hiệu lực

49782 17008780/HSCBA-HCM 170002893/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT NHƯ PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Còn hiệu lực

49783 17008771/HSCBA-HCM 170002894/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

49784 17008776/HSCBA-HCM 170002895/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG CHỈ CO NƯỚU RĂNG

Còn hiệu lực

49785 17008791/HSCBA-HCM 170002896/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM MẶT

Còn hiệu lực

49786 17008788/HSCBA-HCM 170002897/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN Thiết bị y tế

Còn hiệu lực

49787 17008781/HSCBA-HCM 170002898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC Màn hình chuyên dụng

Còn hiệu lực

49788 17008783/HSCBA-HCM 170002899/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Hệ thống máy nhuộm lam hóa mô miễn dịch

Còn hiệu lực

49789 17008818/HSCBA-HCM 170002901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHAORUM VIỆT NAM Dụng cụ trám

Còn hiệu lực

49790 17008817/HSCBA-HCM 170002902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHAORUM VIỆT NAM Dụng cụ khám và chẩn đoán

Còn hiệu lực