STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49791 000.00.24.H49-220103-0003 220000011/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC NGỌC HÀ 3

Còn hiệu lực

49792 000.00.18.H57-220104-0001 220000002/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

49793 000.00.24.H49-220103-0002 220000010/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DN THANH BÌNH - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực

49794 000.00.24.H49-220103-0001 220000009/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BÍCH LIÊN

Còn hiệu lực

49795 000.00.18.H57-220102-0001 220000001/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HÙNG VƯƠNG

Còn hiệu lực

49796 000.00.24.H49-220102-0006 220000008/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HẢI XOAN

Còn hiệu lực

49797 000.00.24.H49-220102-0005 220000007/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BÌNH HUÊ

Còn hiệu lực

49798 000.00.24.H49-220102-0004 220000006/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HƯƠNG LAN

Còn hiệu lực

49799 000.00.24.H49-220102-0003 220000005/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC PHÚ NHUẬN

Còn hiệu lực

49800 000.00.24.H49-220102-0002 220000004/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HOÀNG SINH

Còn hiệu lực