STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49791 18009751/HSCBA-HN 180000105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ luồn ống

Còn hiệu lực

49792 17009730/HSCBA-HN 180000106/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR DÂY THÔNG HẬU MÔN (RECTAL CATHETER)

Còn hiệu lực

49793 17009727/HSCBA-HN 180000107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR ỐNG DÂY HÚT DỊCH (NHỚT)/ SUCTION TUBE

Còn hiệu lực

49794 17009724/HSCBA-HN 180000108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR DỤNG CỤ HÚT SỮA TANAKO (TANAKO SYRINGER SHAPE MILKING DEVICE)

Còn hiệu lực

49795 17009719/HSCBA-HN 180000109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BÔNG TẨM CỒN (ALCOHOL SWABS)

Còn hiệu lực

49796 17009721/HSCBA-HN 180000111/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MIẾNG DÁN CHỐNG SAY TẦU XE JUNYFUNS (JUNYFUNS ANTI- PATCH CARSICK)

Còn hiệu lực

49797 17009722/HSCBA-HN 180000112/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MỎ VỊT KHÁM PHỤ KHOA (DISPOSABLE VAGINAL SPECULUM)

Còn hiệu lực

49798 17009723/HSCBA-HN 180000113/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR NÚM VỆ SINH MŨI TANA (TANA NOSE CLEANER)

Còn hiệu lực

49799 17009725/HSCBA-HN 180000114/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KẸP RỐN TRẺ SƠ SINH (UMBILICAL CORD CLAMPS)

Còn hiệu lực

49800 17009729/HSCBA-HN 180000115/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR DÂY THỞ OXY HAI NHÁNH (NASAL OXYGEN CANNULA)

Còn hiệu lực